AKTUALNOŚCI

26 maja 2021, 08:33

Bycie RODZIC-em szerzej…

A gdyby tak przewrotnie, inaczej, szerzej spojrzeć…

Gdyby tak nie ograniczać się do najbardziej oczywistego rodzic-ielstwa

Gdyby tak objąć każdego i wszystkich, a nie tylko „wybranych” i „doświadczonych”…?

Gdyby tak spojrzeć ponad tym, co oczywiste i powszechnie uznane…

Gdyby nie ograniczać się wyłącznie do „dzieci” choć zawrzeć je w każdym calu?

Zatem… gdyby tak właśnie spojrzeć

to… kogo… lub czego… ro-dzicem już od dawna jesteś…?

Kogo lub czego ro-dzicem stawiasz się w swoim życiu być…?

I…co to dla Ciebie oznacza?

Co powołujesz do życia i ZRADZASZ każdego dnia lub tylko od święta…?

Co tworzysz będąc sobą właśnie takim, jakim jesteś…?

Czemu lub komu niestrudzenie dmuchasz w skrzydła…

zradza-jąc wciąż od nowa…?

Czy to uznajesz? Czy to widzisz w sobie?

Komu lub czemu matkujesz z troską…

dbasz i obdarzasz czułością po milionkroć?

Czemu lub komu ojcujesz odsuwając zmartwienia,

otaczając opieką i spokojnym snem po milionkroć?

Czy to uznajesz? Czy to widzisz w SOBIE?

Czy zaświętujesz dziś i zawsze w sobie wszystkie matki dzieł i współ-dzieł ożywionych Tobą?

Czy zacelebrujesz dziś i zawsze w sobie każdego ojca, stwórcę wszystkich dzieł i współ-dzieł ożywionych Tobą?

Czy przytulisz z czułością i życzliwością dla SIEBIE wszystkie „swoje” dzieła, i współ-dzieła zrodzone z Ciebie, które już żyją własnym lub innym życiem i te, które już odeszły…i te, które jeszcze przed Tobą?

Czy odważysz się spojrzeć ponad i uznać wszystko to w SAMYM SOBIE?

Jakim, czego i kogo jeszcze RO-DZICEM możesz teraz wybrać być?

Życzmy sobie cudnego świętowania i  Z R A D Z A N I A

matkowania, ojcowania

Życzmy sobie wszystkiego, czego bez nas by nie było

Celebrując w tym bardzo życzliwie …SIEBIE:-)

Wszystkie aktualności