COACHING

 

Będzie to podróż przez Twoje, często ograniczające przekonania, punkty widzenia i założenia, które w różnym czasie swojego życia przyjąłeś. Podróż przez to, czego nie chcesz lub w co nie wierzysz – w kierunku tego, czego pragniesz. Podróż do zmiany sposobu myślenia i postrzegania rzeczy, a przede wszystkim do swoich możliwości i do samego siebie. Podróż ponad własne ograniczenia.

CZEMU SŁUŻY COACHING?

Coaching życiowy jest doskonałym wsparciem dla wszystkich osób, które czują gotowość do wprowadzenia zmian w swoim życiu. Daje on Tobie możliwość:

 • całościowego spojrzenia na swoje życie
 • zastanowienia się dokąd zmierzasz
 • przemyślenia w jakich obszarach najbardziej potrzebujesz zmian
 • sprecyzowania swoich długoterminowych i krótkoterminowych celów życiowych
 • odkrycia swoich wartości
 • zamiany swoich marzeń na konkretne cele
 • skonfrontowania ze swoimi ograniczającymi przekonaniami i barierami
 • zaplanowania działań
 • podjęcia pierwszych i kolejnych kroków
 • wzmocnienia swojej motywacji i zaangażowania
 • dotarcia do swoich własnych rozwiązań i możliwości

Coaching taki zakłada podejście holistyczne (coaching holistyczny). U podstaw tego założenia leży przekonanie, że zmiany w jednych obszarach życia klienta mogą mieć również pozytywny wpływ na zmiany w innych obszarach. Coaching osobisty stwarza okazję, aby zidentyfikować obszary, w których nawet niewielkie zmiany znacząco wpłyną na polepszenie jakości życia klienta.

COACHING KONCENTRUJE SIĘ NA ROZWIĄZANIACH,
A NIE NA PROBLEMACH

JAK DZIAŁA COACHING?

Jest to metoda, która zakłada, że Ty sam masz wszystkie zasoby do tego, by skutecznie działać, trzeba je tylko uruchomić. Może być tak, że nie wykorzystujesz ich we właściwy sposób, ale je na pewno masz.

Coach może wskazać Ci Twoje mocne strony, wyzwolić siły twórcze i talenty, które posiadasz. Może pokazać nową perspektywę i naprowadzić na drogę, której pragniesz. Nie zaproponuje jednak rozwiązań. One będą Twoje.

Coach przysłuchuje się temu, co mu mówisz i zadaje takie pytania, które mają Ci pomóc. Dzięki temu możesz dokonać własnych odkryć, które doprowadzą cię do znalezienia często zaskakujących rozwiązań. Dostrzeżesz też swoje ograniczenia, które powodują, że rezygnujesz z działania. Mogą nimi być negatywne przekonania dotyczące Twoich możliwości. Coaching pomaga wyzbyć się wewnętrznych barier, które nie pozwalają Ci działać i zmieniać rzeczy.

”W COACHINGU CHODZI O WSPOMAGANIE LUDZI W ZDOBYCIU TEGO, CZEGO PRAGNĄ, BEZ ROBIENIA TEGO ZA NICH LUB MÓWIENIA IM, CO MAJĄ ROBIĆ”

JAKICH OBSZARÓW DOTYCZY LIFE COACHING?

 • rozwoju osobistego
 • odkrycia własnych wartości, pragnień
 • motywowania siebie
 • budowania pewności siebie
 • poprawy relacji w rodzinie, w pracy, w związku
 • realizowania swoich pragnień
 • radzenia sobie ze stresem
 • zmian w związku
 • zmian w życiu zawodowym
 • wprowadzenia w życie nowych pomysłów
 • osiągania większej równowagi życiowej – pomiędzy pracą a życiem prywatnym

W wyniku coachingu ludzie polepszają jakość swojego życia i zwiększają zadowolenie w różnych obszarach życia takich jak: rodzina, kariera, praca, finanse, kondycja fizyczna, czas wolny.

W biznesie coaching wzmacnia zaangażowanie pracowników oraz wspiera ich rozwój, a poprzez to przyczynia się do wzrostu efektywności i konkurencyjności firmy.

DLA KOGO JEST PRZEZNACZONY COACHING

Coaching przeznaczony jest dla każdego, bez względu na zawód, wykształcenie lub status społeczny. Jest on metodą dla każdego, kto pragnie zmiany, nawet jeśli na początku nie jest ona jasno sprecyzowana. W procesie coachingu Ty sam wyznaczasz temat, zakres oraz dziedzinę życia, którą chcesz doskonalić. Coach Tobie asystuje, wspiera, podsuwa ćwiczenia i daje narzędzia do realizacji celów. Coaching jest dla każdego, kto jest gotowy zacząć gimnastykować swój umysł, postawić sobie cele, przyjrzeć się swoim ograniczeniom i dokonywać zmian w swoim i tylko swoim tempie.

Jaki jest tego efekt? Większa pewność siebie i świadomość, że Twoje życie jest w Twoich rękach. To wpływa na podejmowanie decyzji, patrzenie na rzeczy z różnych perspektyw i gotowość do zmiany.

NAJLEPSZY MOMENT NA ZMIANĘ JEST WŁAŚNIE TERAZ

CO COACHOWI DAJE COACHING

Radość, wdzięczność i ogromną satysfakcję z decyzji, wyborów i kroków jakie ludzie podejmują w efekcie sesji coachingowych. Wspaniale jest towarzyszyć im w tym jak pokonują ograniczenia, zmieniają przekonania, udowadniają sobie, że mogą i … rozkwitają!

PRZEBIEG PROCESU COACHINGOWEGO

 • Proces coachingowy trwa zwykle 3-6 miesięcy
 • Podczas procesu klient i coach spotykają się regularnie na pojedyncze sesje coachingowe. Standardowa sesja trwa 1 godzinę. W czasie pierwszego spotkania przybliżana jest specyfika pracy coachingowej i tego, czego można od niej oczekiwać. Dzięki temu klient ma szansę sprawdzić, czy coaching jest metodą, która mu odpowiada. Omawiane są oczekiwania klienta, obszary do przyszłej pracy.
 • Na początku procesu ustalane są cele współpracy na najbliższe miesiące. Na każdej sesji klient decyduje nad czym chce pracować, a coach dba o to, aby było to zgodne z założonymi na początku celami.
 • Każda sesja jest wartościowa i przynosi wymierne rezultaty. Jednak dla podtrzymania motywacji i zaangażowania podczas wprowadzania zmian zalecane są regularne spotkania przez okres co najmniej 3 miesięcy. Zwykle sesje kończą się ustaleniem działań, które klient planuje wykonać do następnego spotkania. Na ostatniej sesji coachingowej następuje wspólne podsumowanie współpracy i osiągnięć oraz ewentualne omówienie obszarów do dalszego rozwoju.

Istnieje również możliwość umówienia się na pojedynczą, dłuższą sesję, której długość jest indywidualnie dostosowana do potrzeb klienta. Tego typu sesje sprawdzają się w przypadku potrzeby podjęcia ważnej decyzji, upewnienia się co do dalszych działań, szybkiego zmotywowania się do działania itp.

Cena pojedynczej sesji ustalana jest indywidualnie w zależności od ilości sesji w procesie coachingowym.

MOŻLIWOŚCI SPOTKANIA

Osobiste spotkanie w gabinecie lub innym, spokojnym miejscu
– Sesja przy wykorzystaniu telefonu lub Skypa. Jest to równie skuteczna metoda pracy coachingowej, pozwalająca dodatkowo na większą elastyczność zarówno ze względu na czas, jak i miejsce zamieszkania.

ZAPROSZENIE DO KONTAKTU

W przypadku dodatkowych pytań lub chęci umówienia się na sesję coachingową uprzejmie proszę o kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty.